alt

Orkideèr Nornan och Guckuskon

Nornan och Guckuskon

Nornan och Guckuskon är två orkidésorter som finns utmärkta i skogarna runt Norråker. Området runt blommorna är avgränsat och fredat med spångar att gå på för att inte trampa sönder något. Nornan blommar i slutet av maj och början av juni, Guckoskon blommar i mitten av juni