alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Boern runt Norråker

Ett försök att sätta något på pränt medans det ännu finns kunskap att hämta i ämnet. Det som här följer är inte att se som ett färdigt alster. Tvärtom. Min förhoppning är att minnesgoda läsare skall lägga till vad de vet och hört berättas. Bra är också om felaktigheter i texten kan rättas till. Vill du ha hjälp med skrivandet ställer jag gärna upp. Hör av dig ! Sune Lind tel. 070-362 63 16

Fäbodarna anlades för att kreaturen sommartid skulle kunna finna foder utan att det inkräktade på det som skulle bärgas hemmavid för vinterns behov. Avståndet till byn var så pass tilltaget att djuren inte i första taget letade sig hem.Tillgången till gott skogsbete var säkert också viktigt vid valet av plats för fäbodarna.

I fortsättningen kan jag inte låta bli att lämna begreppet fäbodar och istället använda Tåsjömålets klangfullare, boern. Där inte annat uppges har jag fotat själv.

Kartbilderna är hämtade från "Karta öfver alla ägorna till hemmanen Norrby Nr2 och 3 uti Tåsjö socken, Fjällsjö tingslag af Västernorrlands län, upprättad vid laga skifte åren 1910-1914 af Carl Högberg, Lantmäteriauskultant, vikarie för distriktlantmätaren i Ramsele distrikt A.H.L.Andersson" 

Då många fäbodar uppfördes efter kartans tillkomst finns de naturligtvis inte inritade.

Innehållet är följande:

Gamboern

Gränbärgsboern

Ysterboern och Västerhusa

Nyboern

Stortägen och Onbäcken